Certyfikaty, uprawnienia, kursy i szkolenia Patrycji Szypulskiej

Poniżej prezentuję listę odbytych przeze mnie i potwierdzonych dokumentami (dyplomy i certyfikaty) kursów i szkoleń od roku 2004 do chwili obecnej w podziale na obszary tematyczne:

Księgowość i audyt, Podatki, Kadry i płace, Narzędzia BI - Business Intelligence, Analiza biznesowa, Zarządzanie i finanse oraz IT, bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo.

 

Uprawnienia i certyfikaty

Posiadam Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 48067/2010 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Certyfikat Audytora Wewnętrznego nr 8969 wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej uprawniający do świadczenia usług audytu wewnętrznego.

Kursy i szkolenia

Księgowość i audyt (od 2003)

Szkolenie „Profesjonalny Controlling (LEVEL 1) Analityk kosztów – podstawy controllingu” – ADN Akademia
Szkolenie „Oszustwa księgowe i rachunkowość kreatywna a kontrola finansowa” – Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
„Rachunkowość finansowa sem. III” - Kurs na biegłego rewidenta przygotowujący do egzaminu PIBR – Centrum Edukacji Ekspert
Szkolenie „Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej” – Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie „Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16” – Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie „Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UOR, PDOP oraz MSR i MSSF” – Akademia Biznesu MDDP
Kurs „Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów” – Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie „Umowy leasingowe – aspekty bilansowe i podatkowe” – Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie „Podatek odroczony w firmie – podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji” – Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie „Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne Excel” Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie „Techniki fałszowania sprawozdań finansowych – czytanie między wierszami sprawozdań finansowych” – BDO Sp. z o.o.
Kurs „Przygotowanie do egzaminów państwowych dla kandydatów na biegłych rewidentów – Finanse” Centrum Edukacji Ekspert
Szkolenie „Bilans 2007 z INFOR-em” Infor Training
Kurs i zajęcia praktyczne z obsługi programu finansowo-księgowego FIKS MacroSoft prowadzone przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Finansów we Wrocławiu

 

Podatki (od 2009)

Szkolenie Pakiet VAT e-commerce – Akademia Biznesu MDDP
XXV OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM PODATKOWE Podatki 2021 – istotne zmiany w podatku VAT i podatku dochodowym – Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie System INTRASTAT 2020. Brexit – wyjście Wielkiej Brytanii z UE. Konsekwencje prawne dla przedsiębiorców. Progi statystyczne 2020. Zmiana formuły INCOTERMS 2010 na INCOTERMS 2020. Rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT – BDO Solutions Sp. z o.o.
Szkolenie Ceny transferowe 2020 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy – Akademia Biznesu MDDP
VI Kongres Branżowy Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, schematy podatkowe w 2019/2020 r. w branży budowlanej – Akademia Biznesu MDDP
VI Kongres Branżowy Rewolucyjne zmiany VAT oraz CIT w 2019/2020 r. w działalności leasingowej – Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie „VAT i CIT 2019 w branży budowlanej i deweloperskiej” – Akademia Biznesu MDDP
Kurs „Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy” Akademia Biznesu MDDP
Kurs „Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy” Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie „Jednolity Plik Kontrolny – Środki trwałe” – Izba Gospodarcza Śląsk
Szkolenie „Podatki dochodowe CIT i PIT po zmianach ustaw podatkowych w 2018 roku” Akademia Biznesu MDDP
Kurs „Akademia VAT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy” Akademia Biznesu MDDP
Kurs „Akademia doradcy podatkowego – kurs przygotowujący do egzaminu państwowego” – Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie „Wszystko o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz nowych zasadach prowadzenia kontroli – rewolucja 2017” Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie „Podatek u źródła – uregulowania prawa krajowego, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Konwencji Modelowej OECD – według stanu prawnego obowiązującego w 2017 roku” BDO Sp. z o.o.
Szkolenie „Rewolucyjne zmiany w CIT i VAT w 2017 istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej” – Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie „Jednolity Plik Kontrolny” Izba Gospodarcza Śląsk
Szkolenie „Podatki 2015 – VAT, CIT, PIT oraz Ordynacja podatkowa” BDO Sp. z o.o.
Szkolenie „Nowelizacja ustawy VAT – 2014 – omówienie zmian przepisów obowiązujących od 1.10.2013 oraz od 1.01.2014 roku” BDO Sp. z o.o.
Szkolenie „VAT w obrocie międzynarodowym” Akademia Biznesu MDDP

Kadry i płace (od 2011)

Szkolenie „Prawo Pracy Akademia Kadr – 3 dniowe kompendium zmian. Nowelizacja Kodeksu pracy oraz dyrektywa work life balance” – ADN Akademia
Szkolenie „Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia” – BDO Solutions
„Dwudniowy kurs specjalisty ds. legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce 2022. Rewolucyjne zmiany 2022” – BDO Solutions
Szkolenie „Polski Ład – umowy cywilnoprawne 2022 z uwzględnieniem zmian” – ADN Akademia
Kurs „Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac z uwzględnieniem zmian w ramach Polskiego Ładu. Warsztaty dla zaawansowanych zakończone egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych” – BDO Solutions
Konferencja – Prawo Pracy 2019/2020 – Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie „Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2019” – Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie „Umowy cywilnoprawne 2019” – Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019. Zatrudnianie obywateli Białorusi, Ukrainy, Nepalu, Indii, Chin i innych” – BDO Solutions Sp. z o.o.
Szkolenie „Nowy program Płatnik i zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2019 r.” – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Szkolenie „Akademia kadr 2019 – po zmianach w prawie pracy – 3-dniowe warsztaty” – Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie „Program Płatnik – korygowanie dokumentów dla zaawansowanych” – BDO Solutions Sp. z o.o.
Szkolenie „Akademia kadr 2018/2019 – po zmianach w prawie pracy – 3-dniowe warsztaty” Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie „e-Składka – nowy wymiar rozliczeń” Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Brzegu
Szkolenie „Akademia kadr 2017 – po zmianach w prawie pracy – 3-dniowe warsztaty” Akademia Biznesu MDDP
Szkolenie „Delegowanie pracowników zagranicę – podatki i ubezpieczenia w 2015 r.” Izba Gospodarcza Śląsk
Kurs „Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac – warsztaty dla zaawansowanych” BDO Sp. z o.o.
Szkolenie „Zatrudnianie cudzoziemców w 2014  - konsekwencje podatkowo – ubezpieczeniowe” BDO Sp. z o.o.
„Kurs kadrowo-płacowy od podstaw z obsługą programu Płatnik” - Infor Training

Narzędzia BI - Business Intelligence (od 2019)

Szkolenie Microsoft Power BI – zaawansowane transformacje  wykorzystaniem edytora Power Query – ALTKOM Akademia
Szkolenie Microsoft Power BI - Zaawansowane rozwiązania z wykorzystaniem języka DAX – ALTKOM Akademia
Szkolenie Microsoft Power BI Desktop & On-Line – ALTKOM Akademia
Szkolenie MS Excel - Power Query 2019 – zaawansowane pobieranie danych i transformacja – ALTKOM Akademia
Szkolenie MS Excel - Automatyzacja raportowania i analizy danych z użyciem VBA – ALTKOM Akademia
Szkolenie MS Excel 2019 - Przegląd narzędzi zaawansowanych – ALTKOM Akademia
Szkolenie MS Excel 2019 - Analiza wielowymiarowa z Power Pivot z użyciem języka DAX – ALTKOM Akademia

Analiza biznesowa (od 2021)

Szkolenie Procesy kontrolne w organizacji – Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
Szkolenie Mapowanie procesów w kontroli i audycie – Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
Szkolenie rozszerzone BPMN 2.0 – ALTKOM Akademia
Szkolenie Analiza biznesowa w oparciu o BABOK® Guide – ALTKOM Akademia
Szkolenie Zarządzanie wymaganiami – ALTKOM Akademia
Szkolenie Walidacja i testowanie wymagań biznesowych w procesie analizy biznesowej – ALTKOM Akademia
Szkolenie Zarządzanie modelowaniem procesów biznesowych – ALTKOM Akademia
Szkolenie Analiza procesów biznesowych end-to-end – ALTKOM Akademia

Zarządzanie i finanse (od 2004)

Szkolenie Sekrety wynajmowania z zyskiem – Belvedere Capital
Szkolenie Nowoczesne Egzekwowanie w Zarządzaniu – Quest Change Managers
Certyfikowane Szkolenie META LEADER™ - Instytut Coachingu i Mentoringu Przemysław Walter
Certyfikowane Szkolenie InSideOUT™ - Instytut Coachingu i Mentoringu Przemysław Walter
Szkolenie Kompendium MBA II. Zarządzanie Strategiczne – Quest Change Managers
Szkolenie Kompendium MBA I. Zarządzanie zespołem – kluczowa kompetencja w budowaniu efektywnego zespołu – Quest Change Managers
Kurs „Akademia dyrektora finansowego – skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – kurs 108 h” – Akademia Biznesu MDDP
Kurs „Akademia Zarządzania IV – Giełda, Akcje, Inwestycje” – Wykłady w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
Kurs Szkoły Giełdowej prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu

IT, bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo (od 2015)

Szkolenie RPA Developer – ALTKOM Akademia
Szkolenie Audyt systemów bezpieczeństwa informacji – Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
Szkolenie RPA Manager – ALTKOM Akademia
Szkolenie Podstawy XML – ALTKOM Akademia
Szkolenie MS-030 Office 365 Administrator – ALTKOM Akademia
Szkolenie RPA Foundation – ALTKOM Akademia
Kurs MS 55238 SharePoint Online for Administrators – ALTKOM Akademia
Szkolenie Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa IT – ALTKOM Akademia
Kurs Podstawy programowania w języku PYTHON – ALTKOM Akademia
Kurs MS 20762 Developing SQL Databases 2017 – ALTKOM Akademia
Kurs MS 20761 Querying Data with Transact-SQL 2017 – ALTKOM Akademia
Szkolenie „Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 01.01.2015 r.” BDO Sp. z o.o.

 

Informacje o moich umiejętnościach (znajomość systemów finansowo-księgowych i języków obcych) oraz o narzędziach, jakie wykorzystuję w codziennej pracy są na stronie Umiejętności i narzędzia.

Opis moich osiągnięć we współpracy z klientami, a także informacje dotyczące mojego doświadczenia zawodowego i wykształcenia znajdziesz na stronie Moje osiągnięcia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie O mnie.

Certyfikaty, uprawnienia, kursy i szkolenia Patrycji Szypulskiej