Umiejętności i narzędzia

Moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe pozwoliły mi w szerokim zakresie poznać różne narzędzia i systemy finansowo-księgowe, a współpraca z przedsiębiorstwami międzynarodowymi wymagała ode mnie ciągłego doskonalenia języków obcych.  Dzięki temu bardzo szybko odnajduję się w różnych środowiskach pracy oraz systemach klienta, co pozwala mi skoncentrować wysiłek od początku na poznawaniu biznesu klienta i na optymalizacjach,  a w mniejszym stopniu na pozyskiwaniu wiedzy na temat narzędzia, które wykorzystuje klient.

Oczywiście, zawsze jest ten "pierwszy raz" i dlatego cieszę się, jeśli współpraca z klientem wymaga ode mnie zapoznania się z nowym systemem finansowo-księgowym. W końcu w ten sposób zbudowałam moje umiejętności, których listę przedstawiam poniżej.

 

Znajomość systemów finansowo-księgowych

Biegła znajomość systemów ERP, w tym w angielskiej wersji językowej,
Biegła znajomość MS Excel, w tym Power Pivot i Power Query, Power BI Desktop,
Systemy finansowo-księgowe klasy ERP wraz z modułem środki trwałe, magazyn, fakturowanie: Sage Symfonia, InsERT GT (Rewizor, Rachmistrz, Subiekt, Subiekt123, Biuro), InsERT Nexo (Rewizor, Subiekt), Comarch ERP XL, Kolporter Info INSIGNUM (moduły: iFK, środki trwałe, iHurt), Reset2 R2Księga, Mała Księgowość Rzeczpospolitej, ERP SAP FICO – polska i angielska wersja językowa,
Systemy kadrowo-płacowe: Reset2 R2Płatnik, ZUS Płatnik, Delegacje 2017 – program do rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych,
Systemy audytorskie: U-FIN,
Microsoft Office – w stopniu bardzo dobrym, a w szczególności MS Excel, OneNote,
Arkusze Google - w stopniu bardzo dobrym,
Podstawowa znajomość języków programowania: VBA, T-SQL, Python,
Podstawowa znajomość środowisk: Microsoft SQL Server Management Studio, Visual Studio Code, PyCharm.

 

Znajomość języków obcych

Język angielski – poziom C1 (testy), biegła znajomość Business English ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa finansowo-księgowego, używany codziennie w pracy zawodowej w mowie i piśmie,
Język niemiecki – poziom komunikatywny,
Język francuski – poziom komunikatywny.

 

Listę moich szkoleń i kursów oraz wykaz uprawnień i certyfikatów znajdziesz na stronie Szkolenia i certyfikaty

Opis moich osiągnięć we współpracy z klientami, a także informacje dotyczące mojego doświadczenia zawodowego i wykształcenia znajdziesz na stronie Moje osiągnięcia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie O mnie.

Umiejętności i narzędzia Patrycji Szypulskiej