Usługi

Moimi Klientami są przede wszystkim spółki, które poszukują solidnego wsparcia w obszarze rachunkowości i prawa podatkowego oraz firmy audytorskie świadczące usługi rewizji finansowej. 

Moje specjalizacje:

  • Realizacja zadań zleconych z zakresu podatków VAT i CIT, ksiąg rachunkowych, ewidencji środków trwałych, leasingów i innych wymagających uporządkowania w związku z zaleceniami audytorów lub ujawnionymi błędami,
  • Weryfikacja dotychczas prowadzonych ksiąg rachunkowych, w tym ocena prawidłowości zastosowanych rozwiązań z zakresu rachunkowości; stały nadzór ksiąg rachunkowych,
  • Konsultacje w zakresie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, aktualnych przepisów o rachunkowości oraz wynikających z nich praw i obowiązków przedsiębiorców, a także w zakresie sposobu prezentowania danych finansowych w kontekście przygotowywania sprawozdań finansowych.

Jak mogę Ci pomóc? Zadzwoń do mnie (+48 660 746 735) lub sprawdź ofertę dostępną na: www.ps-consulting.pl